lukoil-banenr

Despre abuzurile şi anomaliile din sistemul juridic se pot scri o sumedenie de articole. Mai ales că şoferii preferă cu atâta dragoste şi patriotism să achite orice amendă fără nici o obiecţie, iar judecătorii şi poliţiştii îşi fac de cap cum vor. Exemplul de mai jos vine să vă demonstreze acest lucru.

Pilot Autoexpert

Se întâmplă în capitală, unde un şofer ar fi fost amendat de către agenţii de patrulare, pentru că ar fi trecut intersecţia la culoarea roşie a semaforului. Poliţiştii, care au încălcat o sumedenie de proceduri ce sunt obligatoriu de respectat, nu au citat şoferul, aşa cum prevede legea, ci i-au „ştampilat” instant un proces verbal. De menţionat că, potrivit legislaţiei în vigoare, şoferul trebuia mai întâi citat, apoi stabilită vinovăţia acestuia şi abia în ultimă instanţă să-i fie apicată amenda.

Evident, aceste proceduri nu au fost respectate, ba mai mult decât atât, au fost consemnate mai multe abateri de la întocmirea procesului verbal şi probaţiunea săvârşirii contravenţiei. În locul şoferului, agentul INP a scris că „nu sunt obiecţii”, deşi acest lucru îi revenea şoferului, ceea ce denotă încă odată cu cât tupeu poliţiştii aplică amenzi, fiind siguri că nimeni nu le va reproşa nmic.

Doar că şoferul a contestat procesul verbal în instanţă. Reprezentantul INP, a avut curajul să vină cu o probă, pentru a demonstra vinovăţia. O poză, alb-negru (atenţie), în care nu se observă:
1) marcajul rutier
2) încadrarea automobilului în intersecţie, pentru a putea aprecia deplasarea acestuia după linia stop, ceea ce ar confirma „trecerea la roşu”
3) însăşi culoarea roşie!

Cu alte cuvinte, într-o poză în care predomină

Dacă facem o paralelă şi studiem un pic cromatica, aflăm că există culori primare, care sunt albastru, roşu şi galben, şi există nonculori, reprezentate de alb, negru şi toanlităţile de gri. Astfel poliţiştii moldoveni par a fi singurii oameni de ştiinţă care au obţinut nuanţa de roşu într-o poză alb-negru! Culoarea printre nonculori.

Concluziile vă aparţin.

Între timp însă, prin decizia Judecătoriei Chișinău, contestaţia a fost admisă în totalitate, scrie bizlaw.md. Procesul-verbal a fost anulat, iar decizia agentului constatator a fost declarată nulă. Însă, nefiind de acord cu decizia instanței de fond, reprezentanții Inspectoratului Național de Patrulare au declarat recurs, prin care au cerut casarea deciziei instanței de fond, cu dispunerea rejudecării cauzei.

Curtea de Apel a decis admiterea recursului și a precizat, în motivare, că instanța de fond nu și-a argumentat soluția adoptată. Și asta pentru că instanța de judecată, la examinarea cauzei contravenționale, este obligată să determine:

caracterul veridic al contravenţiei imputate;
existenţa cauzelor care înlătură caracterul contravenţional al faptei;
vinovăţia persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional;
existenţa circumstanţelor atenuante şi/sau agravante;
necesitatea sancţionării şi, după caz, caracterul sancţiunii contravenţionale;
alte aspecte importante pentru soluţionarea justă a cauzei.

Totuși, Curtea de Apel a constatat că intanța de fond a precizat în motivare că agentul constatator, la examinarea cauzei, nu a clarificat împrejurările cauzei. Prin urmare, aceasta a fost examinată incomplet, nefiind stabilit cert faptul că în acțiunile șoferului sunt prezentate elementele contravenției. La fel, Curtea de Apel a precizat că instanța de fond a constatat lipsa probelor ce ar confirma faptul că șoferul a trecut pe roșu, deoarece fotografia anexată este alb-negru, ceea ce nu permite constatatea faptei.

Curtea de Apel a admis recursul declarat și a dispus rejudecarea cauzei în instanța de fond, într-un alt complet de judecători.

Comentarii