lukoil-banenr

Serviciul Info MAI: D-str aveti pentru primire Scrisoare Recomandata #1289, din 5.12.2017. Pentru detalii sunati (8.00-20.00): +261340551750„. Acesta este modelul de mesaj primit de unul dintre şoferi şi se pare că este acelaşi care a ajuns în căsuţa mai multor abonaţi.

Pilot Autoexpert

În panică şi de frica amenzilor unii conducători auto uită de raţiune şi se grăbesc să apeleze numărul de telefon înscris în mesaj. O simplă căutare a prefixului pe google însă, o să vă indice asupra faptului că un astfel de număr telefonic, te duce în…Republiac Magadascar! Iar acolo nici INP-ul, nici Centrul Unic de Monitorizare şi Control şi cu atât mai mult Ministerul Afacerilor Interne al RM, nu îşi are sediul sau biroul de informaţii.

Acelaşi mesaj, dar cu numere de telefon un pic mai diferite, în continuare exotice, a fost trimis mai multor şoferi, iar cine a apelat poliţia direct, au fost sfătuiţi să nu formeze numărul de telefon!

UPDATE: Aşa cum am promis, am contactat un avocat, domnul Aftenii Marin care a venit cu o explicaţie. Vă recomandăm să daţi lectură acestui text pentru că vă va ajuta şi pe viitor!

Citarea în procesul contravențional este prevăzută în art. 382 Cod
Contravențional care enunță că Citarea este o acţiune procedurală prin care
autoritatea competentă să soluţioneze cauza contravenţională asigură prezentarea
persoanei în faţa sa pentru desfăşurarea normală a procesului contravenţional.
Citarea se face prin invitație scrisă, care se înmînează de către autoritatea
competentă sau se expediază prin poștă. Citarea se poate face şi prin notă
telefonică sau telegrafică, prin telefax, poștă electronică ori prin orice alt sistem
de mesagerie electronică în cazul în care autoritatea dispune de mijloacele
tehnice necesare pentru a dovedi că citația a fost primită.
Citarea se face în aşa fel ca persoana chemată să primească invitaţia cu cel puţin
5 zile înainte de data cînd ea trebuie să se prezinte în faţa autorităţii respective.
Persoana este obligată să se prezinte la data, ora şi în locul indicate în citaţie. În
cazul imposibilităţii de a se prezenta, persoana este obligată să informeze
organul respectiv, indicînd motivul. În cazul în care nu anunţă autoritatea despre
imposibilitatea de a se prezenta la data, ora şi în locul indicate în citaţie ori în
cazul în care nu se prezintă nemotivat, persoana poate fi supusă amenzii
judiciare, în conformitate cu art. 201 din Codul de procedură penală, sau
aducerii silite.
Acţiunea procedurală de citare a persoanei în timpul procesului contravenţional
se efectuează în conformitate cu art.237–242 din Codul de procedură penală.
Nu în zadar este specificat faptul că citarea poate fi efectuată și prin notă
telefonică sau telegrafică, prin telefax, poștă electronică ori prin orice alt sistem
de mesagerie electronică, în cazul în care autoritatea dispune de mijloace tehnice
necesare pentru a dovedi că citația a fost primită.
De cele mai dese ori citarea persoanelor vizate într-un proces contravențional
este efectuată prin scrisoare cu aviz recomandat, unde la primire persoana care
primește scrisoarea se semnează pe cotor (cartonașul roz), indicînd data,
nume/prenume. Se mai practică citarea prin notă telefonică, prin care autoritatea
care vă citează vă comunică despre motivul solicitării dvs, data, ora, locul și
persoana care vă citează. În asemenea cazuri se perfectează o notă informativă
care se anexează la dosar despre faptul citării.
În cazul în care vehicului ce vă aparține a fost surprins că circulă pe drumurile
publice cu încălcarea regulilor de circulație, urmează să primiți o citație pentru a
vă prezenta la sediul Centrului Unic de Monitorizare. Din practică cunoaștem că
CENTRUL expediază o scrisoare la domiciliul proprietarului automobilului,
care o găsim în poștă sau în alte locuri dacă nu este cutia poștală, prin care
agentul constatator ne informează despre faptul comiterii contravenției la data,
ora, locul respectiv, marca, modelul automobilului, numărul de îmatriculare și
datele proprietarului. Deasemenea în continutul acestei scrisori este inclusă și

citarea dvs la sediul Centrului. Dacă ați primit scrisoarea cu întîrziere (în cele
mai dese cazuri), nu vă alarmați. Puteți merge la sediul Centrului cînd dispuneți
de timp sau dorință, pentru că Centrul nu dispune de dovada primirii acestei
citații. Dupa primirea primii înștiințări, în cazul în care nu va-ti prezentat la
sediul Centrului, puteți fi citat telefonic sau prin primirea unei noi scrisori
RECOMANDATE însoțită de un cotor (cartonaș roz) pe care ve-ți semna că ați
primit înștiințarea. În acest caz prezentarea dvs la sediul Centrului este
obligatorie. NOTĂ! Dacă pe cotor (cartonașul roz) semneaza alt membru al
familiei, indiferent de gradul de rudenie a acestuia, se prezumă că ați fost
înștiințat de primirea prezentei scrisori. Dacă nici dvs, nici alt membru al
familiei sau alta persoană care locuiete cu dvs nu a semnat pe cotor (cartonașul
roz), înseamnă că nu ați fost citat legal.
În cazul în care la volanul automobilului dvs s-a aflat alta persoana, dvs puteți
informa Centrul despre acest fapt prin completarea formularului prezent în
scrisoare sau prin prezentarea la sediul Centrului a datelor celui care s-a aflat la
volan. Ulterior, procesul contravențional împotriva dvs va înceta și se va porni
un alt proces împotriva celui indicat de dvs.

În cazul speței cu mesajul SMS primit de către un cetățean, observăm că autorul
acestui sms este necunoscut, iar numărul de telefon este unul care nu aparține
Republicii Moldova. De regulă astfel de mesaje influiențează psihologic cititorul
pentru a telefona cît mai urgent pe numărul indicat, neobservînd că urmează să
apeleze un număr străin și nicidecum un colaborator al INP. În așa mod,
persoana care primește acest sms, este intenționat dusă în eroare, iar prin apelul
efectuat la numărul de telefon indicat în sms, persoana care a primit acest sms se
transformă în victima unei fapte ilegale și anume escrocherie.
Îndemnăm cititorii să studieze atent citațiile și mesajele care le primesc cu
referire la o eventuală citație și în caz de dubii să nu apeleze numerele indicate.

Comentarii