lukoil-banenr

Mulți şoferi încă nu cunosc despre ce trebuie să facă şi cum să procedeze atunci când au încălcat sau sunt suspectați că încălcarea Regulamentului Rutier a fost săvârșită cu automobilul acestora, iar abaterea a fost surprinsă de camerele de supraveghere ale Centrului Unic de Monitorizare a Traficului Rutier.

Pilot Autoexpert

Despre cum ar trebui să reacționeze șoferii, dar și proprietarii de automobile în cazuri similare, pentru a se confroma normelor legale, aflaţi de la avocatul Alexandru Bogos și Aftenii Marin, avocat stagiar.

Nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvârşirea unei contravenţii, nici supus sancţiunii contravenţionale decât în conformitate cu legea contravenţională. Conform principiului prezumției de nevinovăție, persoana poate fi sancţionată numai pentru contravenţia în privinţa căreia este dovedită vinovăţia sa, cu respectarea normelor Codului Contravenţional.

Din acest motiv aplicația e-Trafic, prin notificarea despre o presupunere încălcare, notifică beneficiarul aplicației despre o SUSPECTARE DE ÎNCĂLCARE. Dacă ați primit notificarea pe telefonul mobil referitor la suspectare de încălcare, în cazul în care sunteți deacord cu suspectarea, o puteți achita în jumătate la terminalele QIWI. ATENŢIE!!! Notificarea prin softul e-Trafic nu reprezintă o citare la Centru, ci doar o informare despre suspectare de încălcare.

Conform art. 26 Cod Contravențional, înlăturarea răspunderii contravenționale pentru fapta ce conține elementele constitutive ale contravenției are loc în cazul d) prescripției răspunderii contraventionale. Conform art. 30 Cod Contravențional, termenul general de prescripție a răspunderii contravenționale este de 3 luni, care începe din momentul savârșirii contravenției. Respectiv nu puteți fi trași la răspundere contravențională dacă din momentul săvârșirii contravenției au trecut mai mult de 3 luni. În acest caz procesul contravențional încetează.

Conform aceluiași articol, prescripţia executării sancțiunii contravenționale este de un an. CITAREA: În cazul în care vehiculul ce vă aparține a fost surprins că circulă pe drumurile publice cu încălcarea regulilor de circulație, urmează să primiți o citare pentru a vă prezenta la sediul Centrului Unic de Monitorizare. Procedura citării este strict reglementată de art. 382 Cod Contravențional, care face trimitere și la prevederile art. 237-242 Cod de Procedură Penală. Din practică cunoaștem că CENTRUL expediază o scrisoare la domiciliul proprietarului automobilului, care o găsim în poștă sau în alte locuri dacă nu este cutia poștală, prin care agentul constatator ne informează despre faptul comiterii contravenției la data, ora, locul respectiv, marca, modelul automobilului, numărul de îmatriculare și datele proprietarului.

Deasemenea în conţinutul acestei scrisori este inclusă și citarea dvs la sediul Centrului. Dacă ați primit scrisoarea cu întârziere (în cele mai dese cazuri), nu vă alarmați. Puteți merge la sediul Centrului când dispuneți de timp sau dorință, pentru că Centrul nu dispune de dovada primirii acestei citații. După primirea primii înștiințări, în cazul în care nu va-ți prezentat la sediul Centrului, puteți fi citat telefonic sau prin primirea unei noi scrisori RECOMANDATE însoțită de un cotor (cartonaș roz) pe care veți semna că ați primit înștiințarea. În acest caz prezentarea dvs la sediul Centrului este obligatorie.

NOTĂ! Dacă pe cotor (cartonașul roz) semneaza alt membru al familiei, indiferent de gradul de rudenie a acestuia, se prezumă că ați fost înștiințat de primirea prezentei scrisori. Dacă nici dvs, nici alt membru al familiei sau alta persoană care locuieşte cu dvs nu a semnat pe cotor (cartonașul roz), înseamnă că nu ați fost citat legal. În cazul în care la volanul automobilului dvs s-a aflat altă persoana, dvs puteți informa Centrul despre acest fapt prin completarea formularului prezent în scrisoare sau prin prezentarea la sediul Centrului a datelor celui care s-a aflat la volan.

Ulterior, procesul contravențional împotriva dvs va înceta și se va porni un alt proces împotriva celui indicat de dvs. AMENDA: art. 34 Cod Contravențional Amenda este o sancțiune pecuniară (în bani) și este stabilită în unități convenționale (u.c). O unitate convenționala = 20lei. Pentru persoanele fizice, amenda nu poate depăși 150 u.c. Contravenientul (persoana care se face vinovată de comiterea contravenției) este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 72 de ore din momentul stabilirii ei, aceasta urmând a fi considerată ca fiind executată integral. Respectiv, în cazul în care ați primit prima înștiințare cu privire la contravenție, o puteți achita în jumătate chiar dacă au trecut mai mult de 72 ore de când ați primit-o sau de când a trebuit să vă prezentați la sediul Centrului.

Aceasta nu este valabil și în cazul când este dovada recepționării scrisorii recomandate! Știm că orice amendă este prevăzută și cu aplicarea punctelor de penalizare ca sancțiune complementară. Ele se anulează la expirarea a 6 luni de la data constatării contravenției pentru care au fost aplicate. În toate cazurile se întocmește un proces-verbal de constatare a contravenției, care, de cele mai dese ori, se întocmește cu mici încălcări, care pot duce la anularea lui. Contestația împotriva procesului-verbal se depune la autoritatea din care face parte agentul constatator în decurs de 15 zile de la data aducerii la cunoștință a faptului incheierii procesului-verbal cu privire la contravenție.

Contestația suspendă executarea sancțiunii contravenionale aplicată prin procesul-verbal. Contestarea procesului-verbal va fi examinată de instanța de judecată din raza teritorială în care activează autoritatea din care face parte agentul constatator. Părțile pot prezenta probe, martori și alte dovezi care au relevanță la cazul dat conform art. 425 Cod Contravențional. În cele mai multe cazuri, persoana se adresează cu întârziere la un avocat, când sunt expirate termenele de contestare sau atac. Deaceea îndemnăm să contactați avocatul imediat ce ați întâmpinat careva probleme, astfel acționând în termenii legali, evitați să fiți trași la răspundere contravențională/penală prin încălcarea unor proceduri prestabilite de codul contraventional, codul penal și cel de procedură penală.

Multă baftă!

text: Vadim Ungureanu

Comentarii