lukoil-banenr

Începând cu 1 martie 2018, Agenția Servicii Publice va elibera certificate de înmatriculare a vehiculelor de model nou, numite VP2017. Despre acest lucru s-a „vorbit” pe mai multe site-uri de presă, printre care şi bizlaw.md. Iată ce ar trebui de adăugat.

Pilot Autoexpert

Începând cu data de 26 februarie, vor fi eliberate certificatele de înmatriculare provizorii de model nou, iar în început de lună martie, vor fi deja şi primile „plasticuri” de tip 2018, care să corespundă prevederilor Directivei Consiliului Uniunii Europene privind documentele de înmatriculare pentru vehicule.

Probabil cea mai importantă modificare de care s-au bucurat mulţi automobilişti şi este intens discutată, este câmpul de date P5, „numărul motorului”, care va fi exclus din noile paşapoarte tehnice. Iar aici, am vrea să ne oprim mai mult pentru că merită subliniată sintagma din paşapoartele tehnice.

Schimbările cuprind şi câmpul de date D2,ce se reformulează din ”Modelul” în ”Tipul vehiculului”, Câmpul de date D3 reformulat din ”Tipul caroseriei” în ”Descrierea comercială”, iar câmpul de date J1 schimbat din ”Tipul vehiculului” în ”Categoria/subcategoria vehiculului”, iar câmpul de date X se reformulează în ”X1 Menţiuni speciale”.

Reieşind din prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, certificatul de înmatriculare va fi completat cu un câmp de date nou ”J2 Tipul caroseriei”.

Revenind însă la menţiunea P5, ar trebui să ştiţi că numărul motorului nu „se anulează”, aşa cum se zvoneşte în târg, ci doar nu va figura în paşapoartele tehnice. Astfel că, dacă doriţi să vă schimbaţi motorul maşinii, din diferite motive, ar fi bine să consultaţi Registrul sau Birourile de Înmatriculare ale vehiculelelor, în vederea stabilirii cadrului legal pentru astfel de operaţiuni.

Faptul că numărul motorului nu va fi scris în paşaportul tehnic, nu înseamnă că acesta nu va putea fi verificat la revânzarea maşinii sau, de ce nu, în situaţii excepţie, autovehiculul bănuit de modificări, să fie sechestrat şi transportat pentru un control riguros.

Ce ar mai trebui să cunoaşteţi.
În baza cererilor privind confecționarea certificatelor de înmatriculare, depuse până la data de 24 februarie 2018 inclusiv, vor fi eliberate certificate de înmatriculare de model vechi VP2015. Cetățenii care vor depune cereri privind confecționarea certificatelor de înmatriculare începând cu ziua de 26 februarie vor primi certificate de model nou. Totodată, precizăm că certificatele de înmatriculare solicitate până la data de 24 februarie 2018 vor fi perfectate până în ziua de 28 a lunii curente inclusiv, indiferent de termenul de acordare a serviciului ales.

Agenția Servicii Publice atenționează cetățenii că în contextul modificărilor operate în perioada 26-28 februarie 2018 va fi sistată recepționarea comenzilor pentru serviciile de eliberare a certificatului de înmatriculare în regim de urgență (6, 24 ore, 3 zile lucrătoare).

Certificatele de înmatriculare şi certificatele de înmatriculare provizorii pentru vehicule, eliberate până la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 423 din 12 iunie 2017, rămân valabile până la expirarea termenului acestora. Prețul noilor documente rămâne neschimbat.

Comentarii