lukoil-banenr

Aşadar, după marea bucurie, vine şi marea scârbă a şoferilor proprietari de maşini înmatriculate în ţări străine. Moneda are două feţe, astfel că şi opţiunea care aducea în dar o reducere enormă la plasarea în regim vamal a automobilelor „străine”, are un efect negativ pentru cei ce nu vor profita de această ofertă.

Pilot Autoexpert

În luna decembrie a lui 2016, pe sfârşit de an, guvernul a aprobat proiectul de lege care spunea clar că orice proprietar de automobil cu numere străine, care a intrat în ţară până la data de 1 noiembrie a lui 2016, va avea dreptul să vămuiască automobilul cu o reducere de până la 70%. Condiţiile pentru aceasta erau relativ simple şi nu se diferenţiau mai cu nimic faţă de un alt autotursim importat în ţară şi plasat în regim vamal, cu excepţia faptului că proprietarii unei asemenea maşini urmau să facă şi dovada achitării vinietei.

Pentru a beneficia de reducere, şoferii trebuie să prezinte certificatul de achitare a vinietei. Imediat după aceasta perioada, li se va interzice maşinilor cu numere străine deţinute de şoferi cu permise de conducere moldoveneşti să se afle în ţară mai mult de 180 de zile într-un an„, scrie ProTV.md.

Cei care însă nu vor dori să îşi vămuiască automobilul, până la data limită de 1 aprilie 2017, potrivitul serviciului vamal, vor fi obligaţi să părăsească ţara după expirarea termenului maxim de aflare pe teritoriul RM, adică 180 de zile într-un an.

La articolul 438 alineatul (1):
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) a expirat termenul de 180 de zile de admitere temporară a mijlocului de transport auto pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia cazului în care mijlocul de transport auto este introdus pe teritoriul vamal de către persoana fizică cu domiciliul în orice stat străin şi care deţine permis de conducere emis în ţara în care are domiciliu;”
    alineatul se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) nu are domiciliu în una dintre unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, deţine permis de conducere al Republicii Moldova, emis în modul stabilit de legislaţia naţională, şi conduce un mijloc de transport auto cu plăcuţa cu număr de înmatriculare din una dintre unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepția prevăzută la art. 53 alin. (22) din Legea privind siguranța traficului rutier.”

Putem spune că proprietarii de automobile cu numere străine şi cu permise de conducere moldoveneşti, sunt oarecum puşi la zid, având la alegere două soluţii simple, fie îşi vămuiesc automobilul cu cheltuieli de circa 500-700 de euro (exemplu), pentru un vehicul cu un motor al cărui volum este de la 1.6 la 2.0 litri. Aici se mai adaugă şi costurile pentru scoaterea de la evidenţă din ţara respectivă unde este înmatriculată maşina, ceea ce atrage alte cheltuieli, iar aşa cum multe dintre automobile importate la noi, costă în jur de 2000 euro, vămuirea îi cam bate la buzunare pe mulţi! O plimbare virtuală pe site-ul de anunţuri 999.md vă va dezvălui o mulţime de astfel de maşini scoase la vânzare din motiv că proprietarii au decis să nu le plaseze în regim vamal.

DE REŢINUT: Termenul limită pentru vămuirea unui autoturism este de până la 01.04.2017.

Partea proastă este că în cazul în care aceştia se refuză de promoţia guvernului, care durează până în data de 1 aprilie 2017, vor fi obligaţi să scoată din ţara automobilul respectiv, după expirarea celor 180 de zile termen maxim de aflare a unui automobil în ţară. Şi chiar dacă vinieta a fost făcută în 2016 iar acum suntem deja în 2017, nu se va calcula termenul pentru anul 2017 ci termenul total acumulat.

Ce se întâmplă însă, dacă încerci să te eschivezi de la ambele opţiuni şi continui să conduci pe drumurile publice din ţară, cu termenul „de şedere” expirat”. Ei bine, autorităţile au pregătită soluţia şi pentru cei care refuză să se conformeze cu legea iar odată depistat, şoferul va rămâne fără maşină! Mai exact, automobilul va fi sechestrat, iar proprietarul se va alege cu un proces verbal şi o amendă de până la 30 de unităţi convenţionale, iar ca bonus primeşte încă patru puncte de penalizare. Maşina va fi apoi transportată la unul din punctele de trecere a frontierei, în zona liberă şi lăsată la parcarea cu plată, până ce proprietarul îşi va îndeplini obligaţiunea de scoatere din ţară a automobilului dat!

„În cazul expirării termenului de aflare pe teritoriul vamal a mijlocului de transport auto declarat prin acţiune, acesta este adus către cel mai apropiat birou vamal.”

Potrivit legii nr 280, „Escortarea mijlocului de transport auto, către organul vamal de frontieră pentru a fi scos de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, va costa în jur de 0.15 euro / kilometru”, la care se adaugă suma amenzii şi plata parcării pentru fiecare zi în care automobilul staţionează acolo, iar această sumă frumuşică va fi impusă spre achitare proprietarului.

Tot prin această lege, Poliţia de Frontieră a fost împuternicită „să oprească şi să efectueze controlul existenţei şi valabilităţii vinietei, iar în cazul expirării termenului de aflare pe teritoriul vamal a mijlocului de transport auto declarat prin acţiune, să îl reţină şi să îl aducă către cel mai apropiat birou vamal sau către organul vamal de frontieră, fapta fiind consemnată într-un proces-verbal. Cheltuielile de aducere a mijlocului de transport auto către biroul vamal sau către organul vamal de frontieră, în mărimea stabilită de Guvern, sînt suportate de către persoana fizică care a încălcat termenul de aflare a mijlocului de transport auto pe teritoriul vamal.” Atenţie! Acelaşi înlesniri le vor avea şi angajaţii Inspectoratului Naţional de Patrulare, însă potrivit legii, după data de 1 aprilie 2017 (a se citi articolul XII din lege).

Nu vor scăpa nici cei care aleg să păstreze maşina în garaj, pentru a nu fi surprinşi în trafic, pentru că acelaşi termen va decurge şi pentru ei, iar odată identificaţi, amenda ar putea fi şi mai mare.

„În perioada de la 1 ianuarie 2017 pînă la 1 aprilie 2017, persoanele fizice rezidente care au introdus pe teritoriul Republicii Moldova pînă la data de 1 noiembrie 2016 mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703, indiferent de termenul de exploatare, ce au fost declarate prin acţiune conform articolului 1841 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 şi articolului 10 alineatul (3) din Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, precum şi persoanele care au deţinut pînă la 1 noiembrie 2016 în posesie sau în folosinţă mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703, indiferent de termenul de exploatare, cu plăcuţe cu număr de înmatriculare din unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului şi municipiul Bender au dreptul de a le plasa sub regimul vamal de import cu achitarea accizei în mărime de 30% din cota accizei stabilită pentru anul 2016, cu prezentarea certificatului care atestă achitarea vinietei şi înregistrarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru mijloacele de transport cu termen de exploatare mai mare de 10 ani se aplică cota accizei în mărime de 30% din cota accizei pentru anul 2016 stabilită pentru 10 ani.”

În final, legea 280 din 16 Decembrie 2016 vine cu un set de modificări ce au fost operate la unele acte legislative. În baza acestor modificări au fost stabilite şi procedurile, penalităţile şi consecinţele care se abat asupra proprietarilor de maşini înmatriculate în alte state. Vă recomandăm să citiţi cu atenţie toate modificărileoperate şi să luaţi cunoştinţă de acestea accesând acest LINK.

Important: Pentru mijloacele de transport neînmatriculate în Republica Moldova care au fost introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova prin declarare prin acțiune pînă la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, termenul de declarare prin acțiune de 180 de zile începe la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Comentarii