lukoil-banenr

Analiza complexă a situaţiei accidentare atestate la capitolul respectării cadrului legal ce reglementează securitatea traficului rutier în domeniul transporturilor auto de călători, denotă unele deficienţe ce țin de exploatarea unităţilor de transport de genul respectiv.

FLYONE

Astfel, s-a constratat că transportatorii exploatează vehiculele cu defecţiuni tehnice (reutilate) fără autorizaţiile respective sau cu defecte tehnice interzise prin regulile de circulaţie rutieră care pot genera producerea accidentelor rutiere.

diselok

Potrivit datelor statistice, de la începutul anului curent, pe întreg teritoriul ţării s-au produs  6 accidente cu implicarea autobuzelor, care s-au soldat cu 22 de persoane traumatizate.

Reieşind din cele expuse, în scopul sensibilizării opiniei publice asupra riscurilor menționate, sporirii eficienţei activităţii de prevenire a încălcărilor Regulamentului Circulaţiei Rutiere, orientate la reducerea gravităţii şi consecinţelor acestora, în perioada 19 ianuarie – 02 februarie 2015, Inspectoratul Național de Patrulare desfășoară pe întreg teritoriul țării operațiunea specială ”Autobuz”.

În cadrul operațiunii, reprezentanții Inspectoratului Auto de Stat al INP, organizează diverse acțiuni de informare și control asupra executării cu strictețe a exigențelor legislației naționale în acest sens.

Zilnic, polițiștii în colaborare cu  angajaţii Agenţiei Naţionale Transport Auto verifică activităţile agenţilor economici care prestează servicii de transportare a pasagerilor cu autobuze și alte vehicule de acest gen.

Totodată, inspectorii auto de stat, organizează mese rotunde și întruniri cu transportatorii de călători și pasageri. În cadrul discuțiilor, aceștia sunt informați despre situaţia accidentară din sectorul respectiv cu familiarizarea regulilor de asigurare a securităţii personale în calitate de participant la trafic, precum şi în vederea prevenirii cazurilor de comitere a accidentelor rutiere.

sursa: igp.gov.md

Comentarii