lukoil-banenr

În atenția șoferilor care au permise de conducere de tip vechi! Dacă intenționați să plecați în țările Uniunii Europene puteți întâmpina dificultăți din cauza modelului vechi de permis al anilor 1995. Despre acest fapt sesizează Întreprinderea de Stat CRIS Registru.

Pilot Autoexpert

Potrivit unui comunicat al instituției, în ultima perioadă parvin multiple adresări directe, dar şi prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe ce vizează problemele iscate în conducerea mijloacelor de transport implicate în traficul internaţional în baza permiselor de conducere de model vechi din 1995 care au termenul de valabilitate mai mare de 10 ani de la data eliberării. Permisul de conducere moldovenesc de model vechi nu are termen de valabilitate, pe cînd normele internaţionale prevăd un termen limită de până la 10 ani.

Astfel, permisele de conducere de model nou din 2008 au termenul de valabilitate indicat. Luând în consideraţie problemele cu care se confruntă deţinătorii permiselor moldoveneşti de conducere de modelul anului 1995 în trafic rutier internaţional, IS CRIS Registru recomandă substituirea acestuia cu cel de model nou al anului 2008

Cererea de preschimbare poate fi adresată la Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” sau în format electronic, prin plasarea comenzii pe portalul serviciilor electronice. Pentru perfectarea primară a permisului de conducere, solicitantul trebuie să depună următoarele documente:

a) actul de identitate şi copia acestuia;
b) cererea-tip, semnată de solicitant;
c) fişa de şcolarizare;
d) avizul psihofiziologic intelectual;
e) fişa medicală ce certifică starea de sănătate, calităţile fizice şi aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul.

Fişa medicală a persoanelor, cărora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru conducere în stare de ebrietate, necesită a fi datată cu cel mult 30 de zile înaintea expirării termenului de suspendare. Persoanele, cărora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru conducere în stare de ebrietate vor mai prezenta şi dovada frecventării cursului de instruire antialcoolică/ antidrog;

f) chitanţele de plată a taxelor respective;
g) permisul de conducere obţinut anterior (la preschimbarea permisului);
h) permisul de conducere obţinut în alte state şi copia autentificată a acestuia (în caz de necesitate şi traducerea autentificată), pentru titularii care au/şi-au stabilit domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova şi solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere.

eCostul și durata prestării serviciului: – 30 zile calendaristice/320 lei; – 15 zile calendaristice/480 lei; – 5 zile lucrătoare/ 960 lei; – 3 zile lucrătoare/ 1280 lei; – 24 ore/ 1600 lei ; – 6 ore/ 1920 lei.

Dacă se dorește preschimbarea permisul de conducere de tip DL 1995 în cel de modelul anului 2008 în format electronic, deţinătorul permisului trebuie să depună cererea electronică prin intermediul portalului www.e-services.md, prezentînd: datele personale (IDNP, numele, prenumele); datele veridice din buletinul de identitate; datele permisului de conducere de tip DL 1995 (tipul, numărul de înregistrare, data eliberării şi categoria); informaţia din adeverinţa medicală, care certifică starea de sănătate la momentul obţinerii permisului de conducere de tip nou DL. Schimbarea permisului de conducere se efectuează în termen de 30 de zile calendaristice. Este necesară numai achitarea perfectării documentului, care costă 190 lei. Acest serviciu poate fi achitat cu cardul bancar prin intermediul portalului sau la oficiile ÎS „Poşta Moldovei”.

Comentarii