permis de conducere nou
lukoil-banenr

Începînd de astăzi, șoferii își pot schimba permisul de conducere vechi pe cel de tip nou fără a susține examen repetat. Anunțul a fost făcut de către ”Registru” a anunțat că Centrul Resurselor Informaționale de Stat ”Registru”.

Pilot Autoexpert

Pentru a comanda un document, paralel cu metoda tradițională de a comanda prin intermediul biroului, conducătorii auto pot comanda un permis de conducere on-line sau la numărul de telefon 14909 (tarif local).

permis de conducere nou

Comanda on-line a preschimbării permisului de conducere DL de model vechi (1995) pe permis de conducere de model nou se efectuează în baza cererii electronice a titularului permisului de conducere DL de modelul 1995 (model vechi).

De acest serviciu pot beneficia doar cetăţenii RM, titulari ai permiselor de conducere de model DL 1995, care au dreptul de a conduce vehicule din categoriile A, B, AB.

permis de conducere nou

Pentru plasarea comenzii electronice, solicitantul oferă următoarea informaţie:

  • datele personale (IDNP, Nume, Prenume);
  • datele buletinului de identitate valabil;
  • datele permisului de conducere actual de model 1995 (tip, număr de înregistrare a permisului de conducere, data eliberării şi categoriile deţinute);
  • datele adeverinţei medicale a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea permisului de conducere, eliberată de o instituţie autorizată, valabilă la data primirii permisului de conducere DL de model nou;
  • datele avizului consultativ privind starea narcologică a sănătăţii.

CONDIŢII:

Cererea pentru perfectarea permisului de conducere (DL) de model nou nu se acceptă în cazul în care:

  • permisul de conducere de model vechi a fost obţinut până în anul 1995;
  • categoriile din permisul de conducere sînt altele decît A, B, AB;
  • din momentul obţinerii ultimului permis de conducere au survenit schimbări în datele personale (schimbarea numelui, prenumelui sau altor date personale);
  • fotografia sau specimenul semnăturii deţinute în baza de date a ÎS „CRIS „Registru” au o vechime care depăşeşte 2 ani.

Serviciul de comandă on-line este gratuit. http://e-services.md/dl_nou_rom/(link is external) .

Procedura a fost simplificată şi nu necesită susţinerea repetată a examenului.

Lista documentelor necesare și informațiile generale aferente pot fi accesate la http://e-services.md/dl_nou_rom/(link is external)

sursa: realitatea.md; registru.md

Comentarii